นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
105102   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
09/05/2566 : คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
20/04/2566 : ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎดร พ.ศ.2566
25/04/2566 : กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองบอน อ.โกสุมพิสัย
18/04/2566 : ประชาสัมพันธ์ สินค้าอันตรายที่ห้ามขายและห้ามให้บริการตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
03/04/2566 : ประกาศ อบต.หนองบอน เรื่อง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง
03/04/2566 : ประกาศ อบต.หนองบอน เรื่อง พนักงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง
03/10/2565 : ประกาศ อบต.หนองบอน เรื่อง เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
23/03/2566 : กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อบต.หนองบอน เขตเลือกตั้งที่ 5
23/03/2566 : ประกาศ อบต.หนองบอน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
30/01/2566 : ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy
30/01/2566 : ประกาศ อบต.หนองบอน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
07/03/2566 : ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)2566
07/03/2566 : ขอความร่วมมือข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองบอน ตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)2566
17/02/2566 : ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
13/02/2566 : ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร
31/01/2566 : ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2566
30/01/2566 : ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 'ทีปังกรการุณยมิตร'หนองบอน ประจำปี 2566
17/01/2566 : ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอน
25/01/2566 : การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้าง
25/01/2566 : ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>