นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
35384   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
29/07/2564 : ทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ ณ อบต.หนองบอน
08/08/2562 : การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
02/10/2563 : ผลสำรวจการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
20/05/2564 : กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2
30/11/2563 : กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน
21/11/3106 : กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1
22/06/2563 : การคัดแยกขยะ
22/08/2563 : ร่วมรณรงค์คัดแยกขยะครัวเรือน (ขยะเปียก)
15/07/2564 : แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
15/07/2564 : แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
15/07/2564 : แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
15/07/2564 : แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนนักวิชาการพัสดุ
15/07/2564 : แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต.
12/07/2564 : แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน
28/05/2564 : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ2564
28/05/2564 : ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564
28/05/2564 : ประกาศ อบต.หนองบอน เรื่อง พนักงานครูมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
28/05/2564 : ประกาศ อบต.หนองบอน เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
13/05/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง การแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
03/05/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564)


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>