นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
189348   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประกาศทั้งหมด

04/06/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 6,042 ถุง ของงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
04/06/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 1,596 ถุง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
04/06/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
04/06/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
04/06/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ) ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2567 ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
21/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
21/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวทยุ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
20/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
20/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 81-8568 มหาสารคาม จำนวน 1 งาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
17/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
17/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
17/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
17/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีฌแพาะเจาะจง 0
17/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
17/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
15/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
15/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 924 ถุง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะ 0
15/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 3,531 ถุง ของงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
07/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
14/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๗ (จุดถนนเส้นหลังโรงเรียนบ้านหนองบอน) จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
13/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๖ (จุดถนนเส้นระหว่างที่นายสมัย สีนัดยก - ถึงนายพิฑูรย์ ถานสีมี) จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
13/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ (จุดถนนเส้นซอยโคกหนองโพน - ไปที่นายวิรัช สีนัดยก) จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
25/04/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘ (จุดถนนเส้นจากที่นายเจรียน ด้านวังขวา - ถึงบ่อนน้ำกกโดน) จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
25/04/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ ๒ (จุดถนนเส้นซอยศาลาประชาคม - ไปคลองส่งน้ำ) จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
26/03/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 2,133 กล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
26/03/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 9,342 กล่อง ของงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
25/03/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
21/03/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-4560 มหาสารคาม จำนวน 1 งาน ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
18/03/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 1/2567 ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนชุมชน (โรคไข้เลือดออก) ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2567 ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
18/03/2567 : ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
12/03/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 21
08/03/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
08/03/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำป้ายไวนิลในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 ป้าย ของงานสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
08/03/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 30
01/03/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9312 มหาสารคาม จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
01/03/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำป้ายไวนิลในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 ป้าย ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
29/02/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1,659 ถุง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
29/02/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 7,266 ถุง ของงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
28/02/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 รายการ ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
27/02/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (ด้านงานจัดเก็บรายได้) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2567 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
23/02/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
23/02/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ 2 จำนวน 1 งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
23/02/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ - โชคชัย จำนวน 1 งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92
09/02/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
01/03/2567 : การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 99
20/02/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
22/02/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
31/01/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1,580 ถุง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
31/01/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 6,920 ถุง ของงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99
02/01/2567 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2566) 108


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>