นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
71   คน
สถิติทั้งหมด
105105   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

แบบคำร้องทั่วไป

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความยินยอมบริจาคที่ดินขุดลอก    467.31k
หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน    362.58k
ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543    445.47k
แบบรับรองสถานะของครัวเรียน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรีอน    1.09M
แบบคำร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    56.08k
แบบคำร้องรับรองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง    317.44k
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    1.13M
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    1.17M
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ    1016.13k
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปรงหรือรื้อถอนอาคาร    1.03M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1