นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
71   คน
สถิติทั้งหมด
105105   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

คู่มือปฎิบัติงาน

คู่มือพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการใช้งานระบบประเมิน LPA ของ อปท.
คู่มือการออกคำสั่ง ตั้งกรรมการสอบวินัย
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัตงาน งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร
คู่มือการปฏิบัตงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1