นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
35389   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

กองการศึกษาฯ

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชนธิดา ดวงศีลธรรม
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0885719578
อีเมล์ : chonthida2521.d@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายเศรษฐี แดนแก้วมูล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอุสิชา มาธุระ
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวทรัพย์สิน ดาวาท
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประยุทธ ชินกร
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรอุมา แดนกลางแก้ว
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางจันทร์ทิพย์ ศรีวงษ์หลง
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจิราวรรณ ชะนะอัต
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภัทธรา อ่อนธรรมา
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :