นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
35383   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายเตียน โพธิ์ศรีอุ่น
ตำแหน่ง :
ประธานสภา อบต.หนองบอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายฉลอง จันทะวงศ์
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสังวร สีลาโคตร
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทรงศักดิ์ รักษาสิทธิ์
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางศิริภรณ์ สีวิลาศ
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 3
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธีรวัฒน์ ถาบัว
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 4
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญเรียน แสงชา
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 5
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวีระ ศรีละคร
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 7
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญเรียน ศิลาไหล
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 8
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชำนาญ เคนหงษ์
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 8
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสากล เขียวสวาท
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 9
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทองคำ สังขพันธ์
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 9
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเตรียน คำภูเวียง
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 11
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1