นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
189339   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายสุเทพ ศิริขวา
ตำแหน่ง :
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์ติดต่อ : 0934460510
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ส.ต.ท.ชูชาติ งามพรม
ตำแหน่ง :
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์ติดต่อ : 081-0708300
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิรัช สีนัดยก
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์ติดต่อ : 0981978272
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประจักษ์ เจตนา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน หมู่ที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 0973237229
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมศักดิ์ ดวงพรมยาว
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 0649095319
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางศิริภรณ์ สีวิลาศ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ : 0850148166
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนภาพร อุทาทัย
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ : 0611022624
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวีระ ศรีละคร
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ : 0613523858
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจัตุรรุช ดรรักษา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ : 0618092267
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทองคำ สังขพันธ์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน หมู่ที่ 9
เบอร์ติดต่อ : 0844753087
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเดช ศักดิ์หารอินทร์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน หมู่ที่ 10
เบอร์ติดต่อ : 0821314988
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสามารถ พันธุ์โย
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน หมู่ที่ 11
เบอร์ติดต่อ : 0646165385
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1