นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
35384   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชนการขอรับบำเน็จบำนาญ ปกติ รายเดือน ของลูกจ้างประจำ    272.91k
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์    310.79k
คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน    91k
คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน    90k
คู่มือประชาชนขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    97.5k
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ    84.5k
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนผู้พิการ    83k
คู่มือประชาชนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่่วยเอดส์    90.5k
คู่มือประชาชนการชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน    83.5k
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์    96k
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์(เลิก)    97.5k
คู่มือประชาชนการแจ้งก่อสร้างอาคาร    116.5k
คู่มือประชาชนการแจ้งชำระภาษี    87k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1