นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
70   คน
สถิติทั้งหมด
105104   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 2564-2566 ครั้งที่ 2
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 2564-2566 ครั้งที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง กำหนด สำนัก หรือส่วนราชการอื่น
โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 2564-2566 ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1
ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น 2564-2566
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ 2564-2566
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 2564-2566
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563
โครงสร้างหน่วยงาน อบต.หนองบอน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1