นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
105102   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
มาตรฐานการให้บริการ
อำนาจหน้าที่ อบต.
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1