นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
93   คน
สถิติทั้งหมด
174606   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
มาตรฐานการให้บริการ
อำนาจหน้าที่ อบต.
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1