นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
35384   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพิกุลทอง สุทธิทักษ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 0842368755
อีเมล์ : pikultong2528@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพิกุลทอง สุทธิทักษ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 0842368755
อีเมล์ : pikultong2528@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุรชัย ชายกวด
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 0964763346
อีเมล์ : tasurachaibigball@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกวิชัย แก้ววิเศษ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวบุณยนุช วิเศษลา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญญัชี
เบอร์ติดต่อ : 0645924790
อีเมล์ : Bunyanuchwisetla@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางอัมพร สีร้อยคำ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :