นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
35383   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ - นามสกุล :
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์ติดต่อ : 0892750837
อีเมล์ : supa88@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนพัฒน์ ศิริสุริยเดช
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 096-8569730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพิกุลทอง สุทธิทักษ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 0842368755
อีเมล์ : pikultong2528@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ : 0892750837
อีเมล์ : supa88@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนพัฒน์ ศิริสุริยเดช
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์ติดต่อ : 096-8569730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางชาณิสา นาชัยเพิ่ม
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ : 0637633355
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนพัฒน์ ศิริสุริยเดช
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เบอร์ติดต่อ : 096-8569730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววราภรณ์ ภูมิภู
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0905819010
อีเมล์ : annima18_@hotmail.com
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1