นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
35383   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน)
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารส่วนตำบลหนองบอนปี 2560
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2562
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1