นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
105102   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน)
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารส่วนตำบลหนองบอนปี 2560
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2562
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1