นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
182466   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
024 รายงานข้อมูลสถิติเเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤษมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.หนองบอน ประจำปีงบ2566
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรม ของ อบต.หนองบอน
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรในสังกัด อบต.กนองบอน ตามประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.หนองบอน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
โครงการยกย่องชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต อบต.หนองบอน งบประมาณ 2566
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต อบต.หนองบอน


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1