นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
189348   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรม อบต.หนองบอน
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชาสัมพันธ์ผลงานดำเนินกิจกรรมของอาส...
  ประชาสัมพันธ์ผลงานดำเนินกิจกรรมของอาส...
 • ดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ...
  ดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ...
 • ????ไข้เลือดออก ภัยร้าย...ใกล้ตัว????
  ????ไข้เลือดออก ภัยร้าย...ใกล้ตัว????
 • 5 โรคที่มาจากอาหารและน้ำ
  5 โรคที่มาจากอาหารและน้ำ
 • ประโยชน์ของโฟลิค เอซิด (วิตามิน B9)
  ประโยชน์ของโฟลิค เอซิด (วิตามิน B9)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จัดงาน &...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จัดงาน &...
 • กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบ...
  กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบ...
 • กิจกรรมงานนมัสการพระพุทธมิ่งเมืองอันเ...
  กิจกรรมงานนมัสการพระพุทธมิ่งเมืองอันเ...
 • การติดตาม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก...
  การติดตาม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก...
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพา...
  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพา...
 • อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนหนองบอนหัวหน...
  อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนหนองบอนหัวหน...
 • ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย"ท...
  ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย"ท...
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ฯ
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ฯ
 • การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2...
  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2...
 • ประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 , 7 , 9 ...
  ประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 , 7 , 9 ...
 • ประชาคมบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน
  ประชาคมบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน
 • ประชาคมบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนอ...
  ประชาคมบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนอ...
 • ประชาคมบ้านโนนสัง หมู่ที่ 4,10 ตำบลหน...
  ประชาคมบ้านโนนสัง หมู่ที่ 4,10 ตำบลหน...
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
นายสุเทพ ศิริขวา
นายสุเทพ ศิริขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
หนังสือแสดงความยินยอมบริจาคที่ดินขุดลอก
หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน
ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543
แบบรับรองสถานะของครัวเรียน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรีอน
แบบคำร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบคำร้องรับรองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 6,042 ถุง ของงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 04/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 1,596 ถุง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 04/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 04/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 04/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ) ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2567 ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 04/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 21/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวทยุ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 21/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 20/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 81-8568 มหาสารคาม จำนวน 1 งาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 20/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 17/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 8
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2566)
ลงข่าว : 02/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 108
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงกันยายน พ.ศ. 2566)
ลงข่าว : 03/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 80
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566)
ลงข่าว : 03/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 87
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2566)
ลงข่าว : 04/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 79
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 03/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 215
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
14/06/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ จุดถนนเส้นบ้านเหล่ายาว - ดอนปู่ตา จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2024 : จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘ จุดไร่นานายจำรัส - นายทองลับ แดนววงดร จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2024 : จ้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๑๐ จุดสวนนายสถาพร ผานิด จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ จุดถนนเส้นบ้านเหล่ายาว - ไปบ้านโนนสัง จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ จุดถนนเส้นบ้านเหล่ายาว - ไปหนองไผ่ จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ จุดถนนเส้นบ้านหัวหนอง - ไปถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘ จำนวน ๑ งาน ของกองช่่าง ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ จุดถนนเส้นบ้านเหล่ายาว - ไปหนองโก จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2024 : ซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖,๐๔๒ ถุง ของงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2024 : ซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖,๐๔๒ ถุง ของงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ทั่วไป ( 30 ม.ค. 67) -
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั่วไป ( 10 ต.ค. 66) -
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • โยธาไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมทางหลวง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • facebookNongbon
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศาลปกครอง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธ.ออมสิน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น