นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
71   คน
สถิติทั้งหมด
105105   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

03/10/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 41
03/01/2566 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 61
03/05/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 44
01/06/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 45
01/07/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 42
01/08/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 28
01/09/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 28
03/10/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 38
01/11/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 33
01/12/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 31
03/01/2566 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 60
01/02/2566 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 26
16/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231
10/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ. 119-01 สายบ้านแห่เหนือ-บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 252
10/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง มค.ถ. 119-02 หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 บ้านหนองบอน-บ้านโนนสัง ช่วงที่ 2 บ้านหนองบอน-บ้านเหล่ายาว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 274
06/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 204
06/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด 220
26/08/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT ศูสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 7832 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 157
26/08/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (กล่อง) UHT ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตรหนองบอน ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2244 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 152
03/08/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 160
01/07/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 365
03/05/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 161
01/04/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 141
03/07/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) 190
28/10/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) 187
30/04/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 184
07/07/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 173
01/03/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 233
01/02/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 190
04/01/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 179
01/12/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 192
02/11/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 182
01/10/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 167
02/09/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 158
03/08/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 163
02/07/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 174
01/06/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 171
05/05/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 152
21/04/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) 216
03/04/2563 : สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 255
05/03/2563 : สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 210
04/02/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 210
17/01/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 247
06/01/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 189
04/12/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 209
05/11/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 208
15/10/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 196
04/10/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 199
02/09/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 180
05/08/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 175


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>