นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
35384   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

03/07/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) 14
28/10/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) 8
30/04/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 15
07/07/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 13
01/03/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 59
01/02/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 50
04/01/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 44
01/12/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 51
02/11/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 42
01/10/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 26
02/09/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 21
03/08/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 30
02/07/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 37
01/06/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 29
05/05/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 21
21/04/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) 78
03/04/2563 : สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 103
05/03/2563 : สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 67
04/02/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 79
17/01/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 113
06/01/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 51
04/12/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 71
05/11/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 66
15/10/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 64
04/10/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 55
02/09/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 48
05/08/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 51
18/07/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 68
04/07/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 56
04/06/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 55
03/05/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 56
30/04/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 55
04/04/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 62
05/03/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 47
05/02/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 64
04/01/2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 67
07/12/2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 86
05/11/2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 98
17/10/2561 : ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 115
01/10/2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 73
05/10/2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 66
05/09/2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 55
06/08/2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 72
05/07/2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 61
04/06/2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 62
15/05/2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 65
02/07/2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 148


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>