นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
35384   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นายธนพัฒน์ ศิริสุริยเดช
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 096-8569730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุชาติ พรมบุตร
ตำแหน่ง :
นิติกรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0934781844
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิลัยจิตร เสนาราช
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0934279190
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทองสาร พานพันธ์
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0844196234
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางมนัสชนก วิเศษสมบัติ
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0828477818
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชิณาพร พลวิบูลย์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอนิรุตน์ ศิริเมืองจันทร์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพยุงศักดิ์ หีบแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
-
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพิสมัย ศิริขวา
ตำแหน่ง :
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอรชุล วงกลาง
ตำแหน่ง :
ภารโรง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :