นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
70   คน
สถิติทั้งหมด
105104   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

การเงินการคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2