นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
35384   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

การเงินการคลัง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1