นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
35383   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

12/03/2021 : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9312 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.119-02 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบอน
17/12/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.119-01 บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบอน
15/12/2020 : จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
02/12/2020 : จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรหนองบอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒,๓๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2020 : จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๒,๓๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เอกสารเหล็ก ๒ บานทึบ มีชั้นวางไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น จำนวน ๓ หลัง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/10/2020 : จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านโนนสัง หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2020 : ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ของศูนย์พัฒนาเด็ก ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2020 : จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ พวง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2020 : จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓๔ เล่ม ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2020 : จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารรับ-ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย?ทีปังกรการุณยมิตร?หนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สายที่ ๑ จำนวน ๑๒ เดือน ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย?ทีปังกรการุณยมิตร? หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2020 : จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2020 : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2020 : วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของสำนักปลัด
30/09/2020 : จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารรับ-ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย?ทีปังกรการุณยมิตร? หนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สายที่ ๒ จำนวน ๑๒ เดือน ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย?ทีปังกรการุณยมิตร? หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2020 : จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารรับ-ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย?ทีปังกรการุณยมิตร? หนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สายที่ ๑ จำนวน ๑๒ เดือน ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ?ทีปังกรการุณยมิตร? หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2020 : จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม จำนวน ๒,๓๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2020 : ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ยเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (จุดที่นายสุภาพล ดวงลิดี-ไปทางบ่อขยะ) จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง ของแผนงานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและถนนดินสายบ้านเหล่ายาว ? บ้านแห่เหนือจำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2020 : จ้างเหมาบริการขุดหลุมฝังกลบขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จำนวน ๑ งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2020 : จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำท่าเดื่อ ? แห่เหนือ2 จำนวน ๑ งาน ของกองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ?ทีปังกรการุณยมิตร? หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2020 : ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด0
1