นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
35384   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชนการขอรับบำเน็จบำนาญ ปกติ รายเดือน ของลูกจ้างประจำ    272.91k
ใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น    68.5k
แบบรายละเอียดการใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ (รถยนต์ราชการ)    17.76k
แบบรายละเอียดการใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ (รถยนต์/จักรยานยนต์ ส่วนตัว)    18.09k
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. 111 ค่าเดินทางไปราชการ    35k
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708    38k
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708    49.5k
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์    310.79k
คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน    91k
คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน    90k
คู่มือประชาชนขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    97.5k
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ    84.5k
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนผู้พิการ    83k
คู่มือประชาชนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่่วยเอดส์    90.5k
คู่มือประชาชนการชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน    83.5k
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์    96k
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์(เลิก)    97.5k
คู่มือประชาชนการแจ้งก่อสร้างอาคาร    116.5k
คู่มือประชาชนการแจ้งชำระภาษี    87k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1