นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
105102   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566
    15
ร่วมทำกิจกรรม Kick Off รณรงค์ทำความสะอาด  ( Big Cleaning Day ) ณ ริมถนนสายท่าพระ-โกสุม หมายเลขททางหลวง 208 หน้าโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
ร่วมทำกิจกรรม Kick Off รณรงค์ทำความสะอาด ( Big Cleaning Day ) ณ ริมถนนสายท่าพระ-โกสุม หมายเลขททางหลวง 208 หน้าโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
    37
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566
    50
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลถังขยะเปียกครัวเรือน
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลถังขยะเปียกครัวเรือน
    224
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (โรคไข้เลือดออก)ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1/2566 ( 23- 30 มค.2566 )
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (โรคไข้เลือดออก)ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1/2566 ( 23- 30 มค.2566 )
    566
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 2,11
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 2,11
    68
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
    76
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2566
    79
Cick off กิจกรรมรณรงค์ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
Cick off กิจกรรมรณรงค์ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
    105
อบต.หนองบอน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจองเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
อบต.หนองบอน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจองเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
    96
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหนองบอน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหนองบอน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    87
ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และช่วยเหลือประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และช่วยเหลือประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
    88
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
    91
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2565
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
    103
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
    103
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
    121
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
    125
โครงการปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 2
โครงการปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 2
    134
ประชุมสภาวิสามัญครั้งที่ 2 /2565
ประชุมสภาวิสามัญครั้งที่ 2 /2565
    135
ตรวจรับรองมาตรฐานปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  ประจำปี 2565 ของ อบต.หนองบอน
ตรวจรับรองมาตรฐานปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 ของ อบต.หนองบอน
    137
พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทย เพื่อสร้างความสามัคคี
พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทย เพื่อสร้างความสามัคคี
    167
อบต.หนองบอน ขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล และประชาชนที่มีจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอย ณ อบต.หนองบอน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
อบต.หนองบอน ขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล และประชาชนที่มีจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอย ณ อบต.หนองบอน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
    466
ภาพกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนเคลื่อนที่พบประชาชน
ภาพกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนเคลื่อนที่พบประชาชน
    413
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
    521
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2562
    496
กิจกรรม kick off ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
กิจกรรม kick off ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
    563
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
    461


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2