นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
35383   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
อบต.หนองบอน ขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล และประชาชนที่มีจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอย ณ อบต.หนองบอน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
อบต.หนองบอน ขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล และประชาชนที่มีจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอย ณ อบต.หนองบอน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
 17   16
ภาพกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนเคลื่อนที่พบประชาชน
ภาพกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนเคลื่อนที่พบประชาชน
 13   92
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 14   217
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2562
 35   232
กิจกรรม kick off ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
กิจกรรม kick off ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
 9   235
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
 17   217
ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน
ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน
 5   183
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นจิตอาสา " สร้างป่า รักษ์น้ำ" ทำความดี ด้วยหัวใจ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นจิตอาสา " สร้างป่า รักษ์น้ำ" ทำความดี ด้วยหัวใจ
 9   235
ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น
ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น
 5   255
อบต.หนองบอน ได้รับความอนุเคราะห์รถเข็นสำหรับผู้พิการจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
อบต.หนองบอน ได้รับความอนุเคราะห์รถเข็นสำหรับผู้พิการจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
 2   176
กองสวัสดิการสังคมตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ งบประมาณ 2562
กองสวัสดิการสังคมตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ งบประมาณ 2562
 5   168
อบจ.มหาสารคาม ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมและกองช่าง อบต.หนองบอน ลงพื้นที่ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความพิการและผู้สูงอายุ
อบจ.มหาสารคาม ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมและกองช่าง อบต.หนองบอน ลงพื้นที่ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความพิการและผู้สูงอายุ
 4   192
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  13  ตุลาคม 2561
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
 13   148
17 ตุลาคม 2561 อบต.หนองบอนและประชาชนทั่วไป ร่วมงานสามีจิกรรม ตำบลหนองบอน-แพง ณ วัดไตรมิตรวนาราม บ้านเหล่ายาว ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
17 ตุลาคม 2561 อบต.หนองบอนและประชาชนทั่วไป ร่วมงานสามีจิกรรม ตำบลหนองบอน-แพง ณ วัดไตรมิตรวนาราม บ้านเหล่ายาว ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
 15   300
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณริมถนนเส้นโกสุม-ท่าพระ
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณริมถนนเส้นโกสุม-ท่าพระ
 9   239
6 เมษายน 2561 ร่วมต้อนรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา
6 เมษายน 2561 ร่วมต้อนรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา
 15   252
มอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา
มอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา
 3   226
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 4   174
ประชุมสภา อบต หนองบอน
ประชุมสภา อบต หนองบอน
 4   264
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 3   179
โครงการปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติ
 3   188
โครงการคลองสวยน้ำใส
โครงการคลองสวยน้ำใส
 3   140


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1