นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
182478   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรม อบต.หนองบอน
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ????ไข้เลือดออก ภัยร้าย...ใกล้ตัว????
  ????ไข้เลือดออก ภัยร้าย...ใกล้ตัว????
 • 5 โรคที่มาจากอาหารและน้ำ
  5 โรคที่มาจากอาหารและน้ำ
 • ประโยชน์ของโฟลิค เอซิด (วิตามิน B9)
  ประโยชน์ของโฟลิค เอซิด (วิตามิน B9)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จัดงาน &...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จัดงาน &...
 • กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบ...
  กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบ...
 • กิจกรรมงานนมัสการพระพุทธมิ่งเมืองอันเ...
  กิจกรรมงานนมัสการพระพุทธมิ่งเมืองอันเ...
 • การติดตาม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก...
  การติดตาม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก...
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพา...
  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพา...
 • อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนหนองบอนหัวหน...
  อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนหนองบอนหัวหน...
 • ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย"ท...
  ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย"ท...
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ฯ
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ฯ
 • การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2...
  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2...
 • ประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 , 7 , 9 ...
  ประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 , 7 , 9 ...
 • ประชาคมบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน
  ประชาคมบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน
 • ประชาคมบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนอ...
  ประชาคมบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนอ...
 • ประชาคมบ้านโนนสัง หมู่ที่ 4,10 ตำบลหน...
  ประชาคมบ้านโนนสัง หมู่ที่ 4,10 ตำบลหน...
 • ประชาคมบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 2,11 ตำบล...
  ประชาคมบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 2,11 ตำบล...
 • ประชาคมบ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6 , 8 ตำบ...
  ประชาคมบ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6 , 8 ตำบ...
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
นายสุเทพ ศิริขวา
นายสุเทพ ศิริขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
หนังสือแสดงความยินยอมบริจาคที่ดินขุดลอก
หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน
ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543
แบบรับรองสถานะของครัวเรียน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรีอน
แบบคำร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบคำร้องรับรองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 2,133 กล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 26/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 9,342 กล่อง ของงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 26/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 25/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-4560 มหาสารคาม จำนวน 1 งาน ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 21/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 1/2567 ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนชุมชน (โรคไข้เลือดออก) ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2567 ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 18/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 19
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 18/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 12/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 08/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำป้ายไวนิลในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 ป้าย ของงานสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 08/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 08/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 21
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2566)
ลงข่าว : 02/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 85
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงกันยายน พ.ศ. 2566)
ลงข่าว : 03/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 59
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566)
ลงข่าว : 03/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2566)
ลงข่าว : 04/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 61
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 03/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 201
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
14/05/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๗ จุดถนนเส้นหลังโรงเรียนบ้านหนองบอน จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ จุดถนนเส้นซอยโคกหนองโพน - ไปที่นายวิรัช สีนัดยก จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๖ จุดถนนเส้นที่นายสมัย สีนัดยก - ถึงนายพิฑูรย์ ถานสีมี จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘ จุดถนนเส้นจากที่นายเจรียน ด้านวังขวา - ถึงบ่อน้ำกกโดน จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ ๒ จุดถนนเส้นซอยศาลาประชาคม - ไปคลองส่งน้ำ จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2024 : จ้างซ่อมอุปกรณ์ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ - โชคชัย จำนวน ๑ งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2024 : จ้างซ่อมแซมสายไฟและอุปกรณ์ ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ - แห่เหนือ จำนวน ๑ งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) จำนวน ๑ งาน ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2024 : ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๑๕ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ - โชคชัย จำนวน ๑ งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ทั่วไป ( 30 ม.ค. 67) -
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั่วไป ( 10 ต.ค. 66) -
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงการคลัง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ธ.ธกส
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • โยธาไทย
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • facebookNongbon
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ